Proti úplatkům.

Skupina Cartwright Group se zavázala, že bude všechny své činnosti provádět čestným a etickým způsobem. V souladu se zákonem o úplatkářství 2010 provozujeme řízení prostřednictvím provádění a prosazování důkladných politik a postupů na ochranu před jakýmkoli protiprávním jednáním. Skupina Cartwright Group jedná otevřeně ve vztahu ke všem svým jednáním se zákazníky, kolegy, dodavateli a všemi kontakty třetích stran. Podívejte se prosím na Politiku skupiny proti korupci a úplatkářství, jak je popsáno níže. Pokud některý z našich kolegů, zákazníků, dodavatelů nebo jakékoli třetí strany, s nimiž pracujeme, má nějaké obavy nebo problémy, které si přejí zvýšit, měli by kontaktovat naše Generální ředitel. Cartwright Group má nulovou toleranci k jakémukoli porušení zákona o úplatcích 2010 a všechny vznesené otázky budou řešeny s maximálním významem.